رویاها

. . .

صبح که از خواب بلند می شوی ، پروانه کوچک تنهاییت را  در

دل آسمان آبی رها کن .       و شب که می خواهی بخوابی ،

ستاره های کوچک و بزرگ  رویاهایت را با خود به رختخوابت

ببر و بگذار سر بر بالش بگذارند و با تو رویا ببینند .

                                                               فریده

/ 0 نظر / 3 بازدید