مرغ تنبل خوشمزه قسمت دوم

. . .

آفتاب زده بود . زن صاحبخانه در لونه رو وا کرد . خروس ها و مرغ ها و جوجه ها  ، هولکی زدند بیرون . مرغ قصه ما ، لک و لک ، پشت همه ، سرش پایین و پرو بالش آویزون  . زن صاحبخانه نگاه چپی بهش کرد و با دست کیشش کرد  قاطی مرغ ها . ولی مرغ قصه ما بازم تو فکر بود  " بابا خسته شدم . صبح تا غروب تو این حیاط به این بزرگی ول بگردم دنبال یه دونه ، اینجا ، اونجا . خسته شدم . یه گوشه وا می ایستم ، هرچی افتاد جلوم  همون رو نک میزنم " 

 و رفت یه گوشه  تو سایه ، یه گلوله سفید شد  رو زمین . و رفت تو فکر و خیال . . .

                                                               بهار

/ 0 نظر / 3 بازدید