خورشید

 

گریه نکن . . .

 خورشید با تو همراه است و راهت را روشن کرده است .

                   از شب می ترسی ؟ اگر ماه نیست چراغ هست .

                                                                      فریده

/ 1 نظر / 3 بازدید
فتانه جليلوند

من یک شعر نوشتم ولی نتوانستم که درست نقطه هارا جای خود بگذارم ومثل شما تنظیم نوشتاری شود ودر ضمن اسم خودم را نبایدمی نوشتم بجای اسم عکس خنده بگذاریید