ماهی قرمز

ماهی کوچولوی قرمزت ، در تنگ بلور دلت ، دلش گرفته است فکر می کنم دیگر وقتش رسیده او را به دریا برسانیم .

می گویی   "    دریا بزرگ است  می ترسم گم شود .   "

آری دریا بزرگ است ولی پراز ماهی های قرمز و کوچولو است .

 

                                                                   فریده

/ 0 نظر / 3 بازدید