بدنبال دوست 2

... توی حیاط یک کلاغ سیاه ، قار قار می کرد . یه گربه پشمالو ی سفید زیر بوته ها

چرت می زد . جادوگر کوچولو ی مو قرمز ، چوب جادویی اش رو محکم تو دستش

فشار داد . یه پروانه خال خالی دور کلاهش بالا و پایین می رفت . جادوگر کوچولو

خوشحال شد . بالاخره پیداش کرد .  " حتما" می خواد باهام دوست بشه "   . اما

پروانه خال خالی یه گل صورتی دید . راهش رو کشید و رفت .

اینبار هم نشد ...

                                                                        بهار بختیاری

/ 0 نظر / 3 بازدید