شکفته شد  روزی در ماهی گرم ، ساعتی در بعد ازظهر.

خاموش شد  روزی در ماهی گرم ،  ساعتی در صبح   .

از سفر نیامده ،گرد راه از تن پاک نکرده  ، سفر آغاز کرد.

آمدی کوتاه  ، رفتی طولانی ،

دلهایی که سوزاند ، لباسهایی که نپوشید  ، وسایلی که استفاده نکرد ، رویا هایی

 که نبافت ، نقاشی هایی که نکشید ، و صدایی که هرگز شنیده نشد .

گفتند خندیدی . دستت را بالا بردی . در خواب های سختت ، زیبا بودی .

ندیدمت . اما میدانم از جایی با لبخند نگاهمان می کنی .

وشده ای فرشته ای کوچک برای پسرم .

                                                                                  از : فریده جلیلوند          

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید