عبور سرد (1 )

 

 سرزمین - روز - چرخش هجدهم

وقتی که با صدای پرنده های نغمه خوان پشت پنجره ، بیدار بشی ، حس طراوت و خنکی بهت دست بده ،  دیگه از خودت بیخود می شی و روزت رو با آواز پرنده ها شروع می کنی و دیگه نمی فهمی چی می شنوی .فقط می شنوی ، صدای اونها رو که دارن باهم نقشه رفتن رو می کشند .

                                                                         آرزو

/ 0 نظر / 4 بازدید