مرغ تنبل خوشمزه قسمت چهارم

.  .   .

هر روز که سرو صدا و گرد و خاک مرغ ها و خروس ها و جوجه ها  از توی حیاط می اومد ، مرغ قصه ما توقفس گرم و نرمش چرت می زد . و هی دون می خورد . دیگه قد قد هم نمی کرد و همش تو فکر و خیال خودش بود .با پر های سفید و آویزان و گردن کج به گرد و خاک و رفت و آومد مرغ  و خروس و جوجه ها نیگا می کرد . و نفس راحت می کشید .

                                                                     بهار

/ 0 نظر / 3 بازدید