نام تو

 

نام ترا نمی دانم

  اما می دانم         که نامت از کلام رهایی مشتق است 

   و ریشه اش     به معنی وسیع شکفتن گل  برمی گردد                  

  و با کلید آبی زیبایی              تفسیر می شود                   

                                                                                              منزوی

/ 0 نظر / 3 بازدید