بدنبال دوست 5

. .  .  .

پسر کوچولو ، رو پله های جلوی خونشون نشسته بود  . جادوگر کوچولو هم رو پله های جلوی خونشون نشسته بود .  پسر کوچولو یه بستنی یخی رو گاز می زد .   جادوگر کوچولو چوب شو نشونه  گرفت . " اجی ، مجی ، لا ترجی "  بستنی  یخی تبدیل شد به یه بستنی خامه ای قیفی گنده . پسرک تا اومد گازش بزنه ریخت روی لباسش  و دست و پایش پر از خامه شد . چشم غره ای به جادوگر  کوچولو  کرد و گریه کنان  رفت تو خونه .

          

                                                                             بهار

/ 0 نظر / 4 بازدید