نماز مادر

 

                  ماندیم در برابر هیچ

                                       خم شدیم در برابر هیچ

                                                            پس نماز مادر را نشکنیم

                                                                                     

                                                                                      سپهری    

/ 0 نظر / 3 بازدید