نویسنده نامعلوم

الفبایی را که سالها پیش گم کرده بود در زمزمه ی کتابی پیر پیدا کرد دخترکی صد ساله
با دلی ده ساله و با حروفی جاری بر لب که تازه متولد شده بود.
                                                               فریبرز جلیلوند
/ 0 نظر / 4 بازدید