پرخاشگری در مدرسه قسمت اول

 

.  .  .


به تو دروغ نمی‌گویم

ما همان‌طور که به قله‌ها می‌اندیشیم

در حال فرو رفتنیم

اما با دوست داشتن تو

رویش جفتی بال را حس می‌کنم

بر شانه‌های خود

 

یغما گلرویی

 

 

 

 

 

دکتر جواد محمودی قرائی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

 

 

پرخاشگری در مدرسه

پرخاشگری چیست؟

پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی نوعی از اعمال خشونت بار علیه دیگران است که می تواند باعث آسیب یا صدمه به دیگران شود. بیشتر کارشناسان پرخاشگری کودکان را به شکل پرخاشگری آشکار دربردارنده پرخاشگری جسمانی مانند زدن ، هل دادن ، لگد زدن ، پرتاب اشیاء و تهدید به انجام این اعمال همراه با حملات عمدی بیزار کننده و آزاردهنده برای قربانی ؛ و پرخاشگری رابطه ای که موجب حذف دیگران از جمع می شوند ، تعریف کرده اند. در پسران بیشتر پرخاشگری جسمانی و در دختران پرخاشگری رابطه ای بیشتر گزارش شده است.

عوامل زمینه ساز در پرخاشگری کودکان

خشونت پدیده ای پیچیده است که در آن خصوصیات ارثی ، عوامل زیستی و هورمونی ، نیرو های روانشناختی و شاخص های فرهنگی و اجتماعی می توانند با هم در تعامل باشند.

خانواده می تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهمترین این عوامل عبارتند از

 

 

 • شیوه های نامناسب فرزند پروری والدین
  برخی شیوه های فرزند پروری و استفاده نامناسب از تنبیه و تشویق موجب تقویت خشم و پرخاشگری در فرزندان می شوند

 • الگوهای نا مناسب رفتاری در خانواده
   نشان دادن رفتارهای پرخاشگرانه از سوی یکی از اعضای خانواده موجب الگوسازی این رفتار توسط کودک می شود.
  تاثیر پذیری از رفتار پرخاشگرانه مشاهده شده در محیط و در رسانه ها
  تشویق رفتار پرخاشگرانه
  آزار جسمی و جنسی
  خشونت در رسانه ها

 • رسانه ها عامل مؤثری در رشد و تحول سیستمهای ارزشی ، و شکل دهنده رفتار می باشند ؛ تحقیقات مربوط به تأثیر رسانه ها بر کودکان و نوجوانان ، نشان داده اند که این کودکان :

 • ترس از خشونت ندارند؛
  به تدریج می پذیرند که خشونت راهی برای حل مشکل است؛
  به تقلید خشونت می پردازند؛
  ناخودآگاه با شخصیت های خاصی چه قربانیان و چه قربانی کنندگان همانند سازی می کنند.
  مشاهده خشونت در برنامه های تلویزیونی باعث پرخاشگری در کودکان می شود. گاهی اوقات حتی دیدن یک برنامه خشونت آمیز می تواند پرخاشگری را افزایش دهد. کودکانی که مکرراً نمایشهایی پر از خشونت را تماشا می کنند و ازاین کار منع هم نمی شوند، به احتمال زیاد ، به
  تقلید آنچه می بینند می پردازند

. . .

 

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

 

/ 30 نظر / 3 بازدید