از یک ناشناس


می دوزم شادی را بغم
زیاد را به کم
درخت را به ریشه
گاهی را به همیشه
ستاره را به آسمان
زمین را به کهکشان
کهنه را به نو
خودم را به تو
                       

                                         فریبرز جلیلوند

/ 1 نظر / 3 بازدید
خودم

خودم رابه تو یعنی " ما"؟