مرغ تنبل و خوشمزه قسمت اول

 مرغ تنبل و خوشمزه

قد قد کنان پرو بالش و تکون داد . سر کوچولو و گردش رو  اینور و اونور کرد . چشمهای ریزش دو دو می زد . راه افتاد . لک  و لک دنبال بقیه مرغها و جوجه ها ، دنبال خرده نون ها و دونه ها . هی تک بزن .

غروب که زن صاحبخانه مرغ ها و جوجه ها رو جا کرد تو لونه ، رفت یه گوشه و سرگرد و قلنبه اش رو گذاشت  کنار پرهای سفیدش و رفت تو فکر . . .

                                                               بهار

/ 0 نظر / 3 بازدید