مادر

 

تقدیم به تو که هر لحظه با منی .

و تقدیم به همه ء آنها که با ما هستند

حتی اگر وجودشان را لمس نکنیم

ای  چراغ روشن فردای من

مادر ای گنجینه ء زیبای من

مادر ای دریای مهر و عاطفه

نغمهء لالایی شبهای من

                                                 

نوشته  مجتیی زاده گرمی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید