دستور زبان عشق

 

دست عشق از دامن دل دور باد!
می‌توان آیا به دل دستور داد؟


می‌توان آیا به دریا حکم کرد
که دلت را یادی از ساحل مباد؟


موج را آیا توان فرمود: ایست!
باد را فرمود: باید ایستاد؟


آنکه دستور زبان عشق را
بی‌گزاره در نهاد ما نهاد


خوب می‌دانست تیغ تیز را
در کف مستی نمی‌بایست داد

 

دکتر قیصر امین پور

 

 

دعای خیرتان را

        برای  سلامتی کامل

برادری ارجمند و انسانی فرهیخته

می طلبم

 

/ 87 نظر / 5 بازدید