اشتباه

امروز ، ترا به خاطر اشتباهت سرزنش کردم  . رنجیدی و با چشمان غمگین نگاهم

کردی . رویت را به طرف دیگر گرداندی و به اطاقت پناه بردی .

گل کوچک ، زندگی مال تست . من فقط به تو یاد می دهم کدام درست است و

کدام اشتباه . همین .

از من نرنج . دو باره با من دوست باش . بخند و اشک هایت را پاک کن .

                                                       بی بی زمستون

/ 1 نظر / 3 بازدید
توریاله

سلام دوست عزیز از محبت شما بسیار مچکرم من شما را با نام بی بی زمستون لینک کردم شما نیز می توانید با نام چکمه این وبلاگ را لینک کنید امیدوارم در سایه حق موفق باید