یک بیت ازشاعر ایرانی

 

          ای دوست

                           آیا کجاوه تو

                                            از کدام دروازه می آید ؟

 

                                                             حسین منزوی

/ 2 نظر / 3 بازدید
فریبرز جلیلوند

دوزنده ماهر (اسم شعر است) می دوزم شادی را بغم زیاد را به کم درخت را به ریشه گاهی را به همیشه ستاره را به آسمان زمین را به کهکشان کهنه را به نو خودم را به تو ( اسم شاعر را فیروزه نمی داند)

فریبرز جلیلوند

الفبایی را که سالها پیش گم کرده بود در زمزمه ی کتابی پیر پیدا کرد دخترکی صد ساله با دلی ده ساله و با حروفی جاری بر لب که تازه متولد شده بود. (نویسنده نامعلوم)