نوشته ای از یک دوست

. . .

   کاش می دانستیم عزیزترین لحظه هایمان،

                فدای چیزی شد که به آن می گفتیم زندگی

                            چیزی که ندانستیم چیست و به ما نگفته بودند!

                                                                     شالیز

/ 2 نظر / 3 بازدید
شالیز

لطف عالی مستدام عمر سرکار پردوام

خودم

اشتباه نکن وقتی که ازبطن مادرآمدیم زندگی تعریف شده بود تعریفی جامع ومانع وپس ازآن آنچه به ماگفتند غلط آموزی بود.